O nama / About

>> scroll down for English

Salon Nepotkupljivih okuplja sve one radnice i radnike u kulturi, kao i sve one umetnike i umetnice koji odolevaju preovlađujućem trendu potkupljivosti.

Da li je nepotkupljivost moguća u okruženju u kojem se tvrdi da sve i svako ima svoju cenu?

Salon Nepotkupljivih pokazuje nepotkupljive pozicije svih oblika i izraza, bez posebnih prostornih i vremenskih ograničenja. Nepotkupljivost se ovde ne tretira kao vrednost prema kojoj se teži ili kao nekakav moralni stav. Nepotkupljive pozicije nalaze se izvan mišljenja našeg okruženja kao „VU totaliteta“ i shvataju nepotkupljivost kao suštinu sopstvenog delanja. Dakle, praksa nepotkupljivosti je u protivurečnosti sa realnim. Salonom Nepotkupljivih se kritikuje oduzimanje prostora i glasa umetnicima i umetnicama u Srbiji. Biti nepotkupljiv protestni je stav, izražen nasuprot igri moći sa oduzimanjem i davanjem, koju diktira blok na vlasti. Dopustimo sebi da budemo nepotkupljivi ovde i sada, kada „VU totalitet“ uspostavlja hegemoniju u polju umetnosti i kulture.

Umetnička akcija ispred Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Foto: Igor Pavićecić

Lansiranje Salona je usledilo umetničkom akcijom na otvaranju Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, na dan oslobođenja od fašizma, 20. oktobra 2017. Vladan Jeremić, jedan od organizatora akcije tokom koje su posetioci bili pozvani da stave masku od papira s likom predsednika i da dele sendviče-flajere prolaznicima, priveden je nakon performansa u policijsku stanicu na ispitivanje. Reakcije na hapšenje umetnika se mogu pročitati u sekcijama press i reakcije.

Organizatori Salona Nepotkupljivih su: Nikola Radivojević, Rena Redle, Vladan Jeremić i Tony Maslić

No to culture of clones! 

No to sellout of people, land, factories and culture!

No to ethno-branding, culture for all!

 

>> English version

The Salon of the Unbribables brings together all those cultural workers and artists who withstand the prevalent trend of bribability.

Is it possible to be unbribable in a surrounding that claims that everything und everybody has its price?

The Salon of the Unbribables opens the floor for unbribable positions of all forms of expressions, without limits in space and time. Here, unbribability is not understood as a tendency towards a certain value or a moral attitude. These unbribable positions go beyond the imagination of the “VU-totality” that surrounds us, and think unbribability as essential to their action. Therefore, the practise of unbribability is in contradiction with the Real. The Salon of the Unbribables is born out of the situation when artists in Serbia are deprived of space and voice. Being unbribable is a form of protest against the power game with its give and take dictated by the bloc in power. Let’s be unbribable here and now, when “VU-totality” establishes hegemony in the field of culture and art.

Artistic action in front of the Museum of Contemporary Art Belgrade. Photo: Ivor Pavićević

The Salon of the Unbribables was launched with an artistic action at the re-opening of the Museum of Contemporary Art in Belgrade, October 20 2017, Day of Victory over Fascism. Vladan Jeremić, one of the organizers of the action, was arrested for interrogation after the performance.
Reactions to the arrest of artists during the museum opening you can read in the sections press and reactions.

No to culture of clones! 

No to sellout of people, land, factories and culture!

No to ethno-branding, culture for all!

Organizers of the Salon of the Unbribables are: Nikola Radivojević, Rena Raedle, Vladan Jeremić and Tony Maslić

Advertisements